Prekių pristatymas – atsiėmimas

Elektroninėje parduotuvėje www.modernitvora.lt paskyrą turintis pirkėjas (registruotasis vartotojas) savo užsakymo būseną gali sekti prisijungęs prie savo paskyros adresu www.modernitvora.lt/lt/login.

MINIMALI UŽSAKOMŲ PREKIŲ SUMA

Minimali užsakomų prekių suma yra 10 eurų, neįskaičiuojant prekių pristatymo mokesčio. Jeigu prekių krepšelio suma yra mažesnė negu nustatyta minimali suma, užsakymas nėra vykdomas.

PREKIŲ PRISTATYMAS / ATSIĖMIMAS

Užsakytos prekės gali būti pristatytos pirkėjo nurodytu adresu. Užsakytas prekes taip pat galima atsiimti iš pardavėjo sandėlių. Jeigu pasirinktame atsiimti prekes sandėlyje yra pakankamas prekių likutis, tuomet prekių atsiėmimas yra nemokamas. Tačiau, jeigu sandėlyje iš kurio pirkėjas nori atsiimti prekes prekių likutis yra nepakankamas ir tas prekes reikia pervežti iš kitų pardavėjo sandėlių, tuomet prekių atsiėmimo iš sandėlio kaina yra tokia, kaip ir pristatant prekes klientui į namus. MB „Moderni Tvora“ sandėlių, kuriuose galima atsiimti prekes, sąrašas pateikiamas šio portalo skiltyje "Kontaktai".

PRISTATYMAS NURODYTU ADRESU

• Pirkėjo pasirinkimu prekes pirkėjo sąskaita pristato transporto įmonė.

• Tiksli pristatymo kaina priklauso nuo užsakomų prekių svorio, dydžio ir kainos. Prieš patvirtinant užsakymą ši paslaugos kaina yra suderinama su pirkėju.

• Pirkėjas, užsakydamas prekes ir pasirinkdamas prekių pristatymo paslaugą, įsipareigoja nurodyti tikslią prekių pristatymo vietą.

• Įprastai prekės pristatomos pirkėjo nurodytu adresu parduodamų prekių kortelėse nurodytais terminais. Visada galioja to paties užsakymo prekių ilgiausias pristatymo terminas.

• Pirkėjas visada informuojamas apie numatomą prekių pristatymo terminą el. paštu ir (arba) telefonu, ir (arba) trumpąja (SMS) žinute.

• Užsakius daugiau negu vieną prekę, jos gali būti pristatytos skirtingu metu, nes gali būti vežamos iš skirtingų sandėlių.

• Pristatant prekių siuntą pirkėjas arba jo atstovas privalo kartu su transporto įmonės atstovu patikrinti siuntos pakuotės būklę pagal kurjerių paslaugas teikiančios (-ių) įmonės (-ių) taisykles.

• Nustačius siuntos pakuotės pažeidimą, pirkėjas arba jo atstovas turi teisę nepriimti siuntos.

• Priimant prekes būtina pateikti galiojantį asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.

• Pirkėjas privalo per 3 (tris) dienas nuo prekių pristatymo momento patikrinti prekių pakuotes, kiekį, kokybę, asortimentą, komplektus ir jų komplektaciją. Jei pirkėjui per nurodytą terminą neįvykdo šios pareigos ir nepareiškia pardavėjui pretenzijų, laikoma, kad pristatytos prekės atitinka sutarties sąlygas.

UŽNEŠIMO IR KROVOS PASLAUGOS

• Prekių krovos paslaugos užsakomos atskirai iki mokėjimo už prekes.

• Už prekių krovos paslaugas moka pirkėjas.

ATSIĖMIMAS PARDAVĖJO SANDĖLYJE

• Pirkėjo pasirinkimu internetinėje parduotuvėje www.modernitvora.lt užsakytos prekės gali būti atsiimamos MB „Moderni Tvora“ sandėlyje:

• Jeigu sandėlyje, iš kurio pirkėjas nori atsiimti užsakytas prekes, yra tų prekių pakankamas likutis, tuomet pirkėjas tas prekes atsiima nemokamai, pristatymo ir transportavimo mokesčiai nėra taikomi.

• Jeigu sandėlyje, iš kurio pirkėjas nori atsiimti užsakytas prekes, nėra pakankamo to prekių likučio ir prekes reikia atvežti iš kito pardavėjo sandėlio, tuomet yra taikomas mokestis, kuris yra lygus pristatymo mokesčiui, kurį klientas mokėtų, jeigu pageidautų, kad jo prekės būtų pristatytos nurodytu adresu.

• Pardavėjui paruošus prekes atsiimti, pirkėjas informuojamas el. paštu ir (arba) telefonu, ir (arba) trumpąja (SMS) žinute, kad gali atsiimti prekes.

• Užsakytas prekes būtina atsiimti ne vėliau kaip per 7 (septynias) dienas, jei už jas sumokama iš anksto, ir ne vėliau kaip per 3 (tris) dienas, jei už jas bus mokama atsiimant, nuo tos dienos, kai pardavėjas informavo pirkėją el. paštu, telefonu arba trumpąja (SMS) žinute, kad prekes galima atsiimti. Per nurodytą terminą prekių neatsiėmus, užsakymas gali būti atšauktas.

• Atsiimdamas prekes pardavėjo sandėlyje, pirkėjas turi:

• nurodyti užsakymo numerį ir pateikti išankstinę sąskaitą arba PVM sąskaitą faktūrą, jei tokia jau buvo išrašyta;

• pateikti galiojantį asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.

• Atsiimti prekes gali tik pats pirkėjas. Jeigu atsiims kitas asmuo, užsakant prekes būtent jis turi būti nurodomas kaip prekių gavėjas. Jei pirkėjas yra juridinis asmuo, pardavėjas turi teisę reikalauti įgaliojimo atsiimti prekes.

• MB „Moderni Tvora“ sandėlių, kuriuose galima atsiimti prekes, sąrašas pateikiamas šio portalo skiltyje „Kontaktai“.

Apmokėjimas

Už internetinėje parduotuvėje www.modernitvora.lt įsigytas prekes pirkėjas gali atsiskaityti:

Banko pavedimas - apmokėkite bet kuriame Lietuvos banke.

Elektroninė bankininkystė - atsiskaitykite per didžiausius Lietuvos bankus.

E-parduotuvės aplinkoje užtikriname saugų SSL ryšį (šifruoja tarp kliento ir serverio siunčiamą informaciją), todėl visi mokėjimai tarp banko ir banko kortelių atliekami saugiai. Jeigu iškilo klausimų tvirtinant užsakymą ar renkantis mokėjimo būdą, informuokit el.paštu: info@modernitvora.lt

BENDROS NUOSTATOS

• Pardavėjas įsipareigoja suteikti visą taisyklingą informaciją, būtiną visiškai atsiskaityti už užsakytas prekes.

• Pardavėjas neprisiima jokios atsakomybės dėl įmokų surinkimo partnerių PaySera sistemos (ši sistema administruojama "Paysera LT", UAB, Mėnulio g. 7, LT-04326, Vilnius, Lietuva; įmonės kodas 300060819, PVM mokėtojo kodas LT100001261114), kuriais buvo vykdomas apmokėjimas Pardavėjui, nekokybiškų paslaugų ir su tuo kylančių nuostolių.

Grąžinimas

• Pirkėjas turi teisę, nenurodydamas priežasties, grąžinti gautas (atsiimtas) prekes per 14 (keturiolika) dienų nuo jų perdavimo jam. Ši nuostata reiškia, kad pirkėjas, per minėtą laiką persigalvojęs ar dėl kitų priežasčių nusprendęs atsisakyti prekių, turi teisę pranešti pardavėjui, kad nori grąžinti prekes pardavėjui ir susigrąžinti sumokėtus pinigus.

• Prekių grąžinimo išlaidas turi padengti pirkėjas.

• Pirkėjas, norėdamas grąžinti prekes ir atšaukti sutartį, turi atsiųsti pardavėjui užpildytą laisvos formos prašymą, kuriame būtų išdėstytas sprendimas atsisakyti sutarties. Gavęs pirkėjo pranešimą, pardavėjas turi patvirtinti pirkėjui, kad jo pranešimą gavo.

• Prekės turi būti grąžinamos į MB „Moderni Tvora“ sandėlius.

• Pirkėjas ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) dienų nuo pranešimo pardavėjui, kad nusprendė grąžinti prekes (ar atsisakyti sutarties), grąžina arba perduoda prekes pardavėjui arba pardavėjo priimti prekes įgaliotam asmeniui.

• Teise grąžinti prekes pirkėjas gali pasinaudoti tik tuo atveju, jeigu nebuvo praleistas prekių grąžinimo terminas ir jei jas įmanoma grąžinti pirminės būklės.

• Pirkėjui, grąžinusiam prekes, grąžinama visa už jas sumokėta suma. Gavęs prekes ir įvertinęs jų kokybę, pardavėjas grąžina už prekes sumokėtą sumą ne vėliau nei per 14 (keturiolika) dienų.

• Pirkėjas atsako už prekių vertės sumažėjimą, atsiradusį dėl veiksmų, nebūtinų prekių pobūdžiui, savybėms ir veikimui nustatyti, t. y. pardavėjas turi teisę vienašališkai sumažinti pirkėjui grąžinamą sumą proporcingai prekių vertės sumažėjimui.

• Grąžinamos prekės turi būti nesugadintos, nepraradusios prekinės išvaizdos, taip pat turi būti nenaudotos. Visos grąžinamos prekės turi būti su autentiškomis etiketėmis, apsauginiais maišeliais ir tais pačiais priedais, su kuriais buvo parduotos. Grąžinamos prekės turi būti tvarkingoje originalioje pakuotėje (su instrukcija ir garantiniu talonu, jei jie buvo pateikti su prekėmis), tokios pat sudėties, kokios buvo pirkėjo įsigytos. Kartu turi būti grąžinamos ir su prekėmis gautos dovanos.

• Grąžinant prekes būtina pateikti PVM sąskaitą faktūrą (jos numerį) ir užsakymo numerį.

• Pirkėjui grąžinus prekes dėl jų kokybės trūkumų, pardavėjas įsipareigoja grąžinti pirkėjui visą už nekokybiškas prekes sumokėtą kainą ir atlyginti pristatymo ir grąžinimo išlaidas. Jei grąžinama tik dalis prekių, pristatymo išlaidos grąžinamos tik tuo atveju, jeigu perkant tik likusias to paties užsakymo prekes būtų taikytas mažesnis tarifas nei taikytas perkant prekes kartu su grąžinamomis prekėmis ir grąžinama tik išlaidų suma, lygi minėtų tarifų skirtumui. Jei buvo pasirinktas kitas negu pardavėjo pasiūlytas prekių grąžinimo būdas, dėl kurio susidarė neproporcingos ar didesnės išlaidos, pardavėjas neprivalo padengti tokių prekių grąžinimo išlaidų.

• Įprasta tvarka pardavėjas perveda grąžinamas sumas į pirkėjo nurodytą banko sąskaitą bet kuriame Lietuvos Respublikos teritorijoje veikiančiame banke. Esant galimybei, kai prekės grąžinamos į MB „Moderni Tvora“ sandėlį, grąžinamos sumos gali būti išmokamos grynaisiais pinigais.

• Pardavėjas turi teisę negrąžinti pirkėjui jo sumokėtos sumos tol, kol prekės negrąžintos pardavėjui ir nėra patikrintos.

• Jeigu prekės buvo pristatytos pirkėjui po sutarties atsisakymo:

• Pirkėjas privalo nedelsdamas grąžinti prekes pardavėjui.

• Pirkėjas yra atsakingas už prekių grąžinimo pardavėjui išlaidų padengimą.

• Pirkėjas turi pareigą tinkamai saugoti prekes iki jų grąžinimo pardavėjui.

• Pirkėjas visais atvejais turės teises, garantuojamas dėl nekokybiškų prekių įsigijimo, kurias nustato Lietuvos Respublikos teisės aktai.

IŠIMTYS, KAI SUTARTIMS NETAIKOMA PREKIŲ GRĄŽINIMO TEISĖ

Prekių grąžinimo teisė netaikoma sutartims dėl:

• Pagal specialius pirkėjo nurodymus pagamintų prekių, kurios nėra iš anksto pagamintos ir kurios gaminamos atsižvelgiant į pirkėjo asmeninį pasirinkimą ar nurodymą, arba dėl prekių, kurios yra aiškiai pritaikytos pirkėjo asmeninėms reikmėms.

• Supakuotų prekių, kurios pristačius buvo išpakuotos ir kurios yra netinkamos grąžinti dėl sveikatos apsaugos ar higienos priežasčių.

• Prekių, kurios pristačius dėl savo pobūdžio neatskiriamai susimaišo su kitais daiktais.